اطلاعیه پرینت

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت کشت و صنعت پیاذر که دارای حق تقدم استفاده نشده هستند ، می رساند با توجه به اتمام مهلت پذیره نویسی سهام (فروش حق تقدمهای استفاده نشده) در مورخه 10/09/94 ، تقاضا دارد مشخصات سهامداری خود اعم از فتوکپی شناسنامه ، کارت ملی ، آدرس ، شماره حساب ، شماره تلفن را به شرکت ارسال نمایند تا مبالغ حاصل از فروش حق تقدم سهام پس از کسر هزینه های مربوطه و قانونی به شماره حساب اعلام شده سهامداران محترم واریز شود.

آدرس اینترنتی : in fo @ piazar . com

شماره فاکس : 04132455834

 

                                      هیأت مدیره کشت و صنعت پیاذر